زمان مطالعه: 16 دقیقه

دولت کانادا معتقد است که در صورت عدم دسترسی  به  کانادایی ها و افراد دارای اقامت دائم ، نیروهای کار خارجی می توانند به کارفرمایان در تأمین نیازهای کاری خود کمک کنند. به عنوان بخشی از این فرایند ، دولت از نیروهای کار خارجی با مهارت بالاتر پشتیبانی می کند که بر اساس توانایی آنها در ایجاد اقتصادی پویاتر در کانادا و کمک به کارفرماها برای رفع کمبود نیروی ماهر و توانمند خود است.

کارفرماهایی که مایل به استخدام نیروهای کار ماهر خارجی و همچنین کسانی که درخواست ویزای اقامت دائم کانادا را دارند، می توانند تحت سیستم Express Entry پیشنهاد کار دهند. پیشنهاد شغلی باید معیارهای برنامه مهاجرت اقتصادی ذکر شده در پایین را داشته باشد. این برنامه ها شامل موارد زیر است:

 

برنامه کارگر ماهر فدرال (FSWP)

Federal Skilled Worker Program

کارفرما موقغیت شغلی خود را برای موقعیتی با مهارت بالاتر مانندموارد زیر قرار می دهد:

 • مشاغل مدیریتی ، حرفه ای ، علمی ، فنی یا تجاری (طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) ، نوع مهارت 0 و سطح مهارتهای A و B)
 • ساعتهای تمام وقت (حداقل 30 ساعت کار در هفته)
 • حداقل مدت قرارداد یک سال
 • موقعیت غیر فصلی

 

برنامه معاملات ماهر فدرال (FSTP)

Federal Skilled Trades Program

کارفرما موقغیت شغلی خود را برای موقعیتی با مهارت بالاتر مانندموارد زیر قرار می دهد:

 • تجارت حرفه ای یا شغلی واجد شرایط (سطح مهارت NOC B) ،
 • ساعات تمام وقت (حداقل 30 ساعت کار در هفته)
 • حداقل مدت قرارداد یک سال

توجه: طبق FSTP ، پیشنهاد کار می تواند توسط حداکثر دو کارفرما ارائه شود.

 

کلاس تجربه کانادایی (CEC)

Canadian experience class

کارفرما موقغیت شغلی خود را برای موقعیتی با مهارت بالاتر مانندموارد زیر قرار می دهد:

 • موقعیت با مهارت بالاتر مانند: مشاغل مدیریتی ، حرفه ای ، علمی ، فنی یا تجاری (طبقه بندی شغلی ملی (NOC) ، نوع مهارت 0 و سطح مهارت های A و B) ،
 • ساعتهای تمام وقت (حداقل 30 ساعت کار در هفته
 • حداقل یک سال
 • موقعیت غیر فصلی

توجه: طبق CEC ، نیروی کار خارجی باید حداقل 12 ماه تمام وقت (یا مقدار معادل آن به صورت نیمه وقت) مهارت کار ماهر در کانادا را در 36 ماه قبل از درخواست اقامت دائم داشته باشد.

 

هزینه پردازش

از 8 دسامبر 2017 ، خانواده ها یا افرادی که به دنبال استخدام سرپرست خارجی برای تهیه مراقبت در منزل برای افرادی که نیاز به کمک به نیازهای پزشکی دارند ، از پرداخت هزینه پردازش LMIA معاف هستند. خانواده ها یا افرادی که درآمد ناخالص سالانه آنها 150،000 دلار یا کمتر است و به دنبال استخدام یک مراقب خارجی برای تأمین مراقبت از کودک در خانه خود برای کودک زیر 13 سال هستند ، نیز مشمول معافیت هزینه پردازش می شوند.

 

هزینه پردازش شامل موارد زیر نمی شود:

کارفرمایانی که فقط برای پشتیبانی از درخواست یک تبعه خارجی برای ویزای اقامت دائم انتخاب می کنند

موقعیت های با مهارت بالاتر مربوط به کشاورزی اولیه در مزرعه مانند مدیران / سرپرستان و کارگران تخصصی دام (به طور خاص کد های طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) 0821 ، 0822 ، 8252 و 8255)

برای تأمین هزینه پردازش یک برنامه LMIA دو منظوره،کارفرمایان باید 1000 دلار برای هر موقعیت درخواستی بپردازند (به عنوان مثال 1000 $ x تعداد موقعیت = کل پرداخت)

در صورت بروز LMIA منفی ، یا اگر درخواست توسط کارفرما پس گرفته شود یا لغو شود ، از آنجا که هزینه کار فرآیند ارزیابی را شامل می شود و نه نتیجه ، هیچگونه استرداد وجهی پس نخواهد گرفت.

بازپرداخت تنها درصورتی در دسترس خواهد بود که هزینه ای به اشتباه جمع شده باشد (به عنوان مثال ، مقدار هزینه نادرست پردازش شده است).

کارفرمایان باید آگاه باشند که اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) سیاستی دارد که کارفرمایان و نمایندگان شخص ثالث را از بازیابی هزینه پردازش LMIA از کارگران خارجی منع می کند.

 

محدودیت زبان

یک عامل ارزیابی زبان مجزا به عنوان زیرمجموعه 203 (1.01) از مقررات حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPR) معرفی شده است. در نتیجه ، انگلیسی و فرانسوی تنها زبانهایی هستند که می توانند به عنوان نیاز شغلی هم در برنامه های LMIA و هم در آگهی های استخدام توسط کارفرمایان شناخته شوند ، مگر اینکه بتوانند اثبات کنند که زبان دیگری برای کار ضروری است.

 

آموزش ، آموزش و تجربه

کارفرمایان موظفند تأیید کنند که آیا کارگر خارجی از کلیه آموزش ها ، صلاحیت ها و تجربه لازم برای انجام کار در کانادا برخوردار است.

 

مشاغل تنظیم شده

کارفرمایانی که یک نیروی کار خارجی را در مشاغل تحت نظارت در کانادا استخدام می کنند باید اطمینان حاصل کنند که برای صدور گواهینامه ، ثبت نام یا صدور مجوز از نیروی کار خارجی با نهاد نظارتی هماهنگی انجام شده است. شغل “تنظیم شده” شغلی است که در آن یک نهاد نظارتی یا حرفه ای اختیار تعیین شرایط ورود و استانداردهای عملی را دارد که منجر به صدور گواهینامه یا ثبت نام یا مجوز می شود (به عنوان مثال مشاغل تجاری ماهر با گواهینامه اجباری).

تأمین مدارک لازم برای تمرین در کانادا به عهده کارفرما و نیروی کار است. به منظور صدور مجوز کار ،سازمان مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) باید اطمینان حاصل کند که نیروی کار ماهر قادر به انجام شغل پیشنهادی به آنها است. IRCC بررسی خواهد کرد تا مطمئن شود نیروی کار ماهر دارای گواهینامه یا مجوز لازم برای فعالیت در مشاغل قانونی در کانادا است. اگر متقاضی گواهی یا مجوز نداشته باشد ، IRCC قبل از صدور مجوز کار ، ارزیابی می کند که آیا متقاضی در کانادا صلاحیت دریافت مجوز را دارد یا خیر.

در ارزیابی پیشنهاد شغلی به منظور صدور ویزای اقامت دائم ، IRCC باید اطمینان حاصل کند که کارگران ماهر توانایی انجام کار را دارند و احتمالاً شغل پیشنهادی به آنها را می پذیرند و انجام می دهند.

 

مشروعیت تجاری در برنامه جذب نیروی موقت خارجی

تمام کارفرمایانی که به برنامه کارگر موقت خارجی (TFWP) مراجعه می کنند باید اسناد را به همراه درخواست LMIA کار خود ارائه دهند تا قانونی بودن پیشنهادات شغلی خود را نشان دهند.

 

مشاوره اتحادیه

اگرچه وجود مشاور اتحادیه اجباری نیست ، اما اگر جایگاه شغلی که توسط نیروی کار خارجی پر می شود اتحادیه ای باشد ، به کارفرمایان توصیه می شود،موارد زیر را رعایت کنند:

 • همکاری فعالانه با نمایندگان اتحادیه برای استخدام کانادایی های بیکار و اقامت دائم
 • در مورد موقعیت خود در مورد استخدام نیروی کار خارجی برای کار موجود با اتحادیه مشورت کنید
 • تأیید کنید که شرایط قرارداد جمعی (به عنوان مثال دستمزد ، شرایط کار) در مورد کارگر خارجی اعمال خواهد شد.

موقعیتی که به نیروی کار خارجی پیشنهاد می شود نمی تواند بر اختلافات فعلی یا قابل پیش بینی کار در محل کار یا اشتغال هر یک از کارگران کانادایی یا مقیم دائم که در این اختلافات مشارکت دارند تأثیر بگذارد.

 

اشخاص ثالث

کارفرمایان برای درخواست نیروی کار خارجی نیازی به استفاده از خدمات نماینده شخص ثالث ندارند. با این وجود کارفرمایانی که استفاده از خدمات یکی از این افراد یا سازمان ها را انتخاب می کنند باید تمام هزینه های مرتبط با خدمات را پرداخت کرده و کلیه شرایط لازم را داشته باشند.

 

نمایندگان با ارائه خدماتی مانند:

 • توضیح و ارائه مشاوره در مورد TFWP
 • تکمیل و ارسال فرم درخواست و کلیه اسناد مورد نیاز
 • برقراری ارتباط با ESDC / خدمات کانادا از طرف کارفرما
 • نمایندگی کارفرما در طی مراحل درخواست

کارفرمایانی که مایل به استفاده از خدمات نماینده شخص ثالث هستند ، پرداخت می شوند یا پرداخت نمی شوند ، باید بخش مناسب فرم درخواست LMIA را تکمیل کنند. کارفرمایان باید نماینده خود را مشخص کنند و نه فقط شرکت / سازمانی که این فرد را به کار گرفته است.

 

نمایندگان پولی

افرادی که در ازای جبران خسارت (یا به عنوان مثال پول ، کالا یا خدمات) از کارفرمایان استفاده می کنند یا به آنها کمک می کنند ، باید طبق ماده 91 قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان (IRPA) مجاز باشند ، این بدان معنی است که آنها باید از اعضای خوبی برخوردار باشند مثل اعضای نامبرده در ذیل:

 • یک جامعه حقوق استانی / سرزمینی کانادا ، یا یک دانشجوی دانشجویی تحت نظارت آن
 • اتاق اسناد رسمی کبک (Chambre des notaires du Québec)
 • مشاوران مهاجرت شورای تنظیم مقررات کانادا (ICCRC)
 • کارفرمایان باید از سازمان مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) بازدید کنند تا بررسی کنند که نماینده خاصی مجاز به نمایندگی آنها یا مشاوره مهاجرت است.

 

سرویس ESDC  کانادا

حق ارتباط مستقیم با کارفرمایان را در صورت نیاز به اطلاعات یا مستندات بیشتر برای خود محفوظ می دارد.

در اختلاف بین کارفرما و نماینده شخص ثالث واسطه نخواهد بود و همچنین شکایات را از طرف کارفرما به یک نهاد نظارتی ابلاغ نمی کند. کارفرمایانی که مایل به شکایت رسمی از نماینده خود هستند باید با نهاد نظارتی مناسب (به عنوان مثال جامعه حقوقی استان ، Chambre des notaires du Québec یا ICCR) تماس بگیرند.

 

دستمزد ، شرایط کار و مشاغل

کارفرمایان متقاضی ارزیابی اثر بازار کار (LMIA) باید به کارگر خارجی موقت (TFW) پرداخت کنند

حداقل ، دستمزد غالب ارسال شده برای شغل و محل کار محل کار نیروی کار خارجی ، یا

دستمزدی که در همان محدوده حقوقی باشد که آنها به کارمندان فعلی خود که در همان شغل و محل کار مشابه کار می کنند پرداخت می کنند ، اگر این نرخ بالاتر از دستمزد غالب باشد

کارفرمایان برای تعیین دستمزد غالب باید به متوسط ​​دستمزد منتشر شده در Job Bank مراجعه کنند.

 

فرایند گام به گام برای تعیین دستمزد غالب موقعیت

مرحله 1:تعیین کنید که موقعیت موجود اتحادیه ای است یا غیر اتحادیه ای:

اگر موقعیت اتحادیه ای است ، به قسمت اتحادیه بروید

اگر موقعیت غیر اتحادیه ای است ، به مرحله 2 بروید

مرحله 2:از عنوان شغلی موقعیت موجود برای جستجوی کار برای تعیین میانگین دستمزد شغل و محل کار محل کار نیروی کار موقت خارجی (TFW) استفاده کنید:

اگر متوسط ​​دستمزد در Job Bank موجود است ، به مرحله 3 بروید

اگر متوسط ​​دستمزد برای منطقه محلی (منطقه اقتصادی) محل کار به عنوان “N / A” درج شده باشد ، کارفرمایان باید با دستمزد سطح استان / سرزمین مشورت کنند. اگر این دستمزد در دسترس نباشد ، کارفرمایان باید با دستمزد ملی مشورت کنند

برای تعیین متوسط ​​دستمزد:

می روید به  بانک کار

در قسمت “جستجوی کار” ، عنوان شغل یا کد NOC را وارد کنید که وظایف و نیازهای موقعیت را به بهترین وجه توصیف می کند

میانگین ساعتی دستمزد در ستون میانی ، براساس جامعه یا منطقه ذکر خواهد شد. اگر متوسط ​​دستمزد به عنوان “N / A” ذکر شده است ، با دستمزد استانی / سرزمینی مشورت کنید. اگر در دسترس نیست ، با دستمزد ملی مشورت کنید

مرحله 3: تعیین کنید که آیا نیروهایی هستند که در حال حاضر در همان محل کار و محل کار شاغل خارجی کار می کنند.

اگر بله ، به مرحله 4 ادامه دهید

در صورت عدم وجود ، به قسمت دستمزد غالب بروید

مرحله 4:محدوده دستمزد پرداختی به کارمندان فعلی که در همان محل کار و محل کار کارگر خارجی کار می کنند را تعیین کنید:

اگر دامنه دستمزد پرداختی به این کارگران از دستمزد رایج بانک شغلی بیشتر باشد ، کارفرمایان باید مزدی بالاتر از دستمزد غالب و در محدوده دستمزد به نیروی کار خارجی پرداخت کنند

اگر دستمزد پرداختی به نیروهای کاری کمتر از دستمزد رایج در بانک کار است ، این نیروها می توانند به بخش دستمزد غالب بروند

 

بخش سوم:

مواضع اتحادیه در قبال برنامه اکپرس انتری

کارفرمایانی که برای مشاغل موجود که بخشی از اتحادیه هستند نیروی کار خارجی استخدام می کنند باید تبلیغ کنند و همان نرخ دستمزد را که در قرارداد مشترک تعیین شده است ، ارائه دهند. توافق نامه مذاکره کل شرایط و ضوابط استخدام از جمله دستمزد،مزایا و ساعت کاری را شرح می دهد:

کارفرمایان باید این شرایط و ضوابط مشابه را به کارگران خارجی ارائه دهند و همچنین یک نسخه از توافق نامه مذاکره جمعی را به همراه درخواست LMIA به ESDC / Service Canada ارسال کنند.

 

دستمزد رایج

طبق برنامه نیروی کار موقت خارجی ، نرخ دستمزد غالب به عنوان متوسط ​​شغل ساعتی (یا حقوق سالانه که در بانک کار منتشر شده است) یا بالاتر برای شغل خاص و محل کار مشخص می شود. کارفرمایان همچنین باید به عنوان بخشی از تبلیغات خود در مورد موقعیت موجود ، مزدی را که برای این موقعیت پرداخت می شود ، لحاظ کنند.

کارفرمایان باید دستمزد کارگر خارجی را پس از 12 ماه اشتغال بررسی و تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که کارگر همچنان نرخ دستمزد شغل و محل کار محل کار نیروی کار خارجی را دریافت می کند.

علاوه بر این ، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که دستمزد پیشنهادی به کارگر خارجی زیر هیچ یک از موارد ذیل نمی باشد

 • نرخ حداقل دستمزد فدرال یا استانی / سرزمینی قابل اجرا
 • برنامه های دستمزد تنظیم شده توسط قانون استانی / سرزمینی (به عنوان مثال ، قانون دستمزد صنعت ساخت و ساز در مانیتوبا)
 • کارفرمایانی که دستمزدی کمتر از نرخ دستمزد غالب ارائه می دهند ، به عنوان عدم مطابقت با فاکتور بازار کار برای ارزیابی دستمزد در نظر گرفته می شوند و بنابراین LMIA منفی برای آنها صادر می شود.

 

شرایط کاری

قوانین کانادا از کلیه کارگران در کانادا ، از جمله کارگران خارجی حمایت می کند. استثمار یک کارگر خارجی نقض قوانین کانادایی و حقوق بشر تلقی می شود.

کارفرمایان ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

پرداخت حقوق نیروهای کار خارجی برای همه کارها (از جمله اضافه کار ، در صورت نیاز قانون)

اطمینان حاصل کنند که محل کار ایمن است و اجازه دهند تا زمان استراحت و روزهای تعطیل مناسب باشد

اشتغال در بیشتر مشاغل تحت پوشش قوانین استانی / سرزمینی است که با استانداردهای کار و استخدام از جمله: ساعت کار ، شرایط کار و پایان کار کار می کند. در واقع ، هر استان / سرزمین دارای وزارت کار است که می تواند اطلاعاتی را در زمینه کمک به کارفرمایان و کارگران خارجی در زمینه  questions سوالات یا مسائل مربوط به کار فراهم کند.

توجه: برخی از کارفرمایان تحت نظارت فدرال قرار دارند و از این رو تحت پوشش استانداردهای استخدام تحت قانون کار کانادا هستند.

 

مشاغل

کارفرمایان نمی توانند نیروهای کار خارجی را مجبور به انجام وظایفی کنند که برای آنها استخدام یا آموزش ندیده اند (به عنوان مثال اگر کارفرمایی درخواست استخدام یک کارگر خارجی را به عنوان جوشکار ارائه دهد ، وظایفی که به کارگر داده می شود باید مطابق با آن شغل باشد و نه مربوط به آن با سرایدار).

 

استخدام و تبلیغات

کارفرمایان باید قبل از پیشنهاد کار به کارگران خارجی ، برای استخدام کانادایی ها و مقیم دائم تلاش های استخدام کنند.

کارفرمایانی که به کارگر خارجی موقت (TFW) دستمزدی می دهند که عبارتند از:

زیر دستمزد ساعتی متوسط ​​استانی / سرزمینی باید شرایط تبلیغات و استخدام جریان برای موقعیت های با دستمزد پایین را داشته باشد.

بالاتر از میانگین ساعتی استانی / سرزمینی باید شرایط تبلیغات و استخدام جریان برای موقعیت های پردرآمد را داشته باشد.

برای ارزیابی تأثیر بازار کار اقدام کنید

کارفرمایانی که می خواهند یک کارگر خارجی استخدام کنند باید درخواست ارزیابی اثر بازار کار (LMIA) را به همراه کلیه مستندات پشتیبانی لازم به استخدام و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) / خدمات کانادا ارسال کنند.

در اصل ، کارفرمایان متقاضی نظر در مورد تأثیری هستند که استخدام یک کارگر خارجی در بازار کار کانادا می گذارد. در نتیجه ، مهم است که کارفرمایان تمام مراحل لازم را انجام داده و کلیه مدارک مورد نیاز را ارائه دهند.

 

مهم: تغییراتی در مجموعه هزینه LMIA

از 23 اکتبر 2020 ، سرویس کانادا در حال ایجاد تغییراتی برای محافظت بهتر از اطلاعات مالی کارفرمایان است. در فرم های درخواست LMIA اکنون فقط ارقام جزئی از کارت اعتباری درخواست می شود. پس از دریافت درخواست ، سرویس کانادا برای پردازش پرداخت با کارفرما تماس می گیرد تا رقم باقیمانده را بدست آورد.

کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کلیه اسناد مورد نیاز ارائه شده است ، در غیر این صورت تأخیرهایی در پردازش درخواست وجود دارد ، این لیست گام به گام را بررسی کنند

تکمیل ، امضا (در صورت لزوم) و ارائه اسناد زیر:

فرم درخواست LMIA (EMP5593)

کارفرمایان باید نام اتباع خارجی مورد نظر خود را هنگام ارائه درخواست LMIA خود ارائه دهند

هزینه پردازش در مورد کارفرمایانی که فقط برای پشتیبانی از درخواست یک تبعه خارجی برای ویزای اقامت دائم انتخاب می کنند ، اعمال نمی شود

برنامه D – پیشنهاد کار معاملات ماهر – کارفرمای شماره 2 (EMP5595) (در صورت وجود)

پیشنهاد شغلی (به امضای کارفرما و کارگر خارجی)

 

اثبات مشروعیت تجاری

اثبات تبلیغات (به عنوان مثال یک کپی از تبلیغات و اطلاعات برای پشتیبانی مکان ، زمان و مدت زمان تبلیغ موقعیت)

کارفرمایان باید کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را به مرکز خدمات کانادا ارسال کنند که مسئول پردازش برنامه های نیروهای کار ماهر است.

یک برنامه کامل به این معنی است که کارفرمایان:

 • از آخرین نسخه برنامه استفاده کرده است
 • تمام قسمت ها را در تمام فرم های لازم پر کنید
 • تمام اسناد مورد نیاز را شامل می شود
 • فرم ها را در صورت لزوم امضا کرد
 • پرداخت هزینه را با برنامه (در صورت وجود) ارسال کرد

اگر درخواستی ارسال شود و کامل نباشد ، اداره مهاجرت کانادا به کارفرما اعلام می کند که پرونده پردازش نمی شود. تقاضاهای ناقص و مدارک پشتیبان ارائه شده همراه با درخواست حفظ و یا به کارفرما پس داده نمی شود. در نتیجه ، به کارفرمایان توصیه می شود که کپی ها را ارائه دهند ، نه اسناد اصلی.

در 12 مه سال 2020 ، مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) سیاست عمومی موقت را اعلام کرد. این سیاست جدید به برخی از کارگران موقت خارجی (TFW) که قبلاً در کانادا بوده اند اجازه تغییر شغل را قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد درخواست اجازه کار آنها می دهد.

کارفرمایانی که این TFW ها را استخدام می کنند ممکن است از اولویت برنامه های LMIA استفاده کنند. برای این کار ، کارفرمایان باید کتباً به Service Canada اطلاع دهند که TFW:

در کانادا است و مایل است از خط مشی عمومی موقت IRCC’s COVID-19 بهره مند شود

مراحل بعدی

اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) / خدمات کانادا درخواست ارزیابی اثر بازار کار (LMIA) ارائه شده توسط کارفرما را ارزیابی می کند تا تعیین کند که استخدام یک کارگر خارجی در بازار کار کانادا چه تاثیری خواهد داشت. براساس درخواست و اسناد دریافتی ، بخش LMIA مثبت یا منفی صادر می کند.

 

روند ارزیابی تأثیر بازار کار

همه برنامه های LMIA از یک فرآیند ارزیابی سیستماتیک عبور می کنند تا:

بررسی کنید که آیا کارفرما واجد شرایط شرکت در برنامه کارگر موقت خارجی (TFWP). لیست کارفرمایان واجد شرایط در وب سایت تغییر به مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) وجود دارد.

در صورت وجود ، از نماینده شخص ثالث مجاز استفاده کنید.

سازگاری پیشنهاد شغلی را با موافقت نامه های منطقه ای فدرال-استانی تأیید کنید.

اصل بودن پیشنهاد شغلی را ارزیابی کنید. ارزیابی براساس این است که آیا:

کارفرما به طور فعال در تجارت مربوط به پیشنهاد شغل مشغول است.

شغل ارائه شده به کارگر خارجی با نیازهای شغلی کارفرما مطابقت دارد.

کارفرما می تواند شرایط و ضوابط پیشنهاد کار را انجام دهد.

کارفرما یا نماینده شخص ثالث با قوانین مربوط به استخدام و استخدام فدرال استانی-سرزمینی مطابقت دارد.

شرایط زبانی پیشنهاد شغلی را ارزیابی کنید ، تا اطمینان حاصل کنید که انگلیسی و فرانسوی تنها زبانهایی هستند که به عنوان نیاز شغلی شناخته می شوند ، مگر اینکه کارفرمایان بتوانند اثبات کنند که زبان دیگری شرط صادقانه شغل است.

 

ارزیابی

تأثیر استخدام نیروی کار موقت خارجی (TFW) در بازار کار از جمله:

دستمزد و شرایط کار ارائه شده

شغلی که در آن TFW استخدام خواهد شد.

تلاش های کارفرمایی و تبلیغات

 

مزایای بازار کار

مشاوره ، در صورت وجود ، با اتحادیه مناسب ؛

تأثیر در حل و فصل اختلاف کار،پیشنهادات شغلی قبلی که کارفرما به TFW داده است

آیا کارفرما در 2 سال گذشته ، قبل از 31 دسامبر 2013 ، TFW استخدام کرده است؟

این به این منظور تعیین می شود که آیا کارفرما برای کلیه TFW های استخدام شده در شرکت مزد ، شرایط کار و اشتغال در مشاغلی را فراهم کرده است که اساساً همان مشاغلی است که در پیشنهاد قبلی استخدام شرح داده شده است (و در نامه و ضمائم LMIA تأیید شده است)؟

آیا کارفرما در 31 دسامبر 2013 یا پس از آن درخواست LMIA مثبت داده و TFW را در آن موقعیت به کار گرفته است؟

این برای تعیین اینکه آیا کارفرما تمام TFW های استخدام شده در LMIA های دریافت شده در 31 دسامبر 2013 یا بعد از آن را با اشتغال در همان شغل همانطور که در پیشنهاد قبلی استخدام شرح داده شده است (و در نامه و ضمائم LMIA تأیید شده است) و همان دستمزد و شرایط کار – اما نه چندان مساعدتر از – آنچه در آن پیشنهاد استخدام مشخص شده است (و در نامه و ضمائم LMIA تأیید شده است)؟

ESDC / خدمات کانادا اطمینان حاصل خواهد کرد که کارفرما کلیه الزامات برنامه را برآورده کرده است. پس از اتمام مراحل ارزیابی ، تصمیم نهایی را کتباً به کارفرما اعلام می کنند.

 

 

 LMIA مثبت در برنامه کاری اکپرس انتری

کارفرما نامه ای را تأیید می کند که تأیید درخواست LMIA را تأیید می کند. این LMIA مثبت از تاریخ صدور به مدت 6 ماه معتبر است. به دلیل حفظ حریم خصوصی ، این نامه شامل نام نیروهای کار خارجی نخواهد بود. با این حال ، نامه و پیوست A جزئیات خاصی در مورد پیشنهاد شغل ، مانند دستمزد ، شرایط کار و مشاغل و همچنین شماره پرونده سیستم را ارائه می دهد. نام کارگران در ضمیمه B که فقط برای سوابق کارفرما در نظر گرفته شده است ، ذکر می شود و با کارگر خارجی به اشتراک گذاشته نمی شود زیرا برای اهداف درخواست اجازه کار یا ویزای اقامت دائم مورد نیاز نیست.

نامه LMIA مثبت از درخواست کارگر ماهر برای IRCC پشتیبانی می کند:

ویزای اقامت دائم تحت FSWP ، FSTP و CEC

اجازه کار ، اگر کارفرمایان بخواهند کارگر خارجی در حالی که منتظر نتیجه درخواست ویزای اقامت دائم است شروع به کار کند.

پس از دریافت نامه مثبت LMIA ، مسئولیت کارفرما این است:

یک نسخه از این نامه و ضمیمه A را برای کارگر خارجی ارسال کنید.

از شهروند خارجی بخواهید که به دفتر ویزای کانادایی مربوطه ، ویزای اقامت دائم برای مهاجرت به کانادا یا / و اجازه کار مراجعه کند. تبعه خارجی باید درخواست مناسب را به همراه یک نسخه از موارد زیر ارسال کند:

پیشنهاد شغلی کتبی که توسط کارفرما و کارگر امضا شده باشد.

نامه LMIA مثبت و ضمیمه A

با توجه به افزایش نرخ آلودگی COVID-19 ، و برای اطمینان از اینکه TFW ها زمان کافی برای به دست آوردن اسناد و مدارک لازم برای پشتیبانی از برنامه های اجازه کار خود دارند ، این برنامه در حدود تاریخ اعتبار LMIA انعطاف پذیر خواهد بود. به طور مشخص درخواستLMIA های تأیید شده به مدت نه ماه معتبر خواهند بود.

اگر مدت اعتبار اصلی LMIA برای شش ماه صادر شده باشد ، تمدید مدت اعتبار حداکثر تا نه ماه مجاز است. درخواستهای پسوند را می توان به مرکز پردازشی که در ابتدا LMIA را پردازش کرده است ، ارائه داد.

 

ویزای اقامت دائم

دریافت LMIA مثبت برای یک پیشنهاد کاری مرتب اجازه نمی دهد که یک کارگر ماهر خارجی به طور خودکار به کانادا مهاجرت کند. برای اینکه کارگران ماهر خارجی اقامت دائم داشته باشند ، باید تمام شرایط مندرج در روند مهاجرت اکسپرس اینتری را داشته باشند.

 

اجازه کار

IRCC درخواست اجازه کار کارگر خارجی را ارزیابی می کند. اگر ارزیابی مثبت باشد ، کارگر خارجی تحت کار شرایط تعیین شده و مدت زمان خاصی در کانادا اجازه کار برای کارفرما و مشاغلی را که در LMIA نامگذاری شده دریافت می کند.

بعضی از کشورها اگر می خواهند در کانادا کار کنند ممکن است نیاز داشته باشند که شهروندان آنها شرایط خاصی را داشته باشند. کارفرمایان باید:

از کارگر خارجی بخواهید که بررسی کند آیا شرایط اضافی اعمال می شود ،با کنسولگری کشور کارگر خارجی در کانادا تماس بگیرید. یا به وب سایت کنسولگری مراجعه کنید.

پس از ورود نیروی کار خارجی به کانادا ، کارفرما باید:

اطمینان حاصل کند که کارگر مجاز به کار است و مدت زمان اجازه کار را بررسی کنید.

تأیید کند که اجازه کار نیروی کار خارجی نشان می دهد که مربوط به کارفرما ، شغل و مکانی است که در LMIA ذکر شده است.

ثبت تعداد ساعات کاری منظم و اضافه کاری که کارگر خارجی به صورت هفتگی / ماهانه کار کرده است.

توجه: کارفرمایان مجاز به برداشتن مدارک شناسایی کارگر خارجی مانند گذرنامه ، اجازه کار یا سایر شناسه ها نیستند.

وقتی کارفرمایان پیش بینی کنند که نیاز آنها به کارگران خارجی بیش از دوره تحت پوشش اجازه کار ادامه یابد ، باید درخواست LMIA جدید دهند. درخواست جدید LMIA باید حداقل 4 ماه قبل از انقضا اجازه کار ارسال شود تا اطمینان حاصل شود که ESDC / سرویس کانادا زمان کافی برای پردازش درخواست و پردازش تمدید اجازه کار توسط IRCC را دارد.

 

 

لغو LMIA

لغو LMIA به معنای لغو تصمیم براساس اطلاعات جدید است که باعث تغییر نظر از مثبت به منفی می شود.

LMIA اگر هنوز منقضی نشده باشد ، اجازه کار یا ویزای اقامت دائم توسط IRCC صادر نشده باشد ، و اگر یک یا چند مورد از موارد زیر اعمال شود ، ممکن است لغو شود:

کارفرما اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ای را ارائه داده است.

پس از صدور LMIA مثبت ، حقایق یا اطلاعات جدیدی ارائه می شود که ارزیابی برنامه را تغییر داده و منجر به LMIA منفی می شود.

این نظر در مورد یک واقعیت مادی بر اساس یک اشتباه غیرعمد بود.

ابطال LMIA براساس شواهد معتبر و مستند است که تأیید می کند که اطلاعات جدید یا شرایط تغییر یافته در ارزیابی عواملی که در بخش 203 مقررات حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPR) ذکر شده اند ، تأثیر داشته است.

 

LMIA منفی

اگر کارفرما تمام شرایط برنامه را برآورده نکند ، ESDC / سرویس کانادا نامه LMIA منفی صادر می کند.

 

انطباق کارفرما

ESDC / سرویس کانادا یکپارچگی TFWP را بسیار جدی می گیرد. انتظار می رود کارفرمایانی که کارگران خارجی استخدام می کنند ، با رعایت شرایط و ضوابط استخدام همانطور که در پیشنهاد اصلی کار ذکر شده و در نامه و ضمیمه مثبت LMIA ذکر شده است ، با TFWP مطابقت داشته باشند.

کارفرمایان همچنین باید کلیه مقررات و قوانین استخدام فدرال استانی-سرزمینی را رعایت کنند ، زیرا کلیه نیروهای کار در کانادا از حقوق کار و حقوق بشر و اجتماعی یکسان برخوردار هستند

مطابق با IRPR ، (بخش 203 (1) (e)) ، کارفرمایانی که ظرف 2 سال گذشته ، قبل از 31 دسامبر 2013 ، نیروی کار خارجی استخدام کرده اند ، ممکن است پس از ارائه LMIA جدید ، مورد بررسی انطباق کارفرما قرار بگیرند کاربرد.

این بررسی ، اغلب به عنوان ارزیابی STS شناخته می شود ، کارفرمایان را ملزم می کند نشان دهند که کارگران خارجی کاملاً یکسان ارائه شده اند:

 

دستمزد

شرایط کاری و شغل ، همانطور که در نامه و ضمائم LMIA مثبت آمده است.

کارفرمایانی که در تاریخ 31 دسامبر 2013 یا پس از آن درخواست LMIA مثبت داده اند و یک کارگر خارجی را در آن موقعیت استخدام کرده اند ، باید نشان دهند که برای کارگر خارجی تأمین کرده اند:

اشتغال در همان شغل که در پیشنهاد قبلی استخدام شرح داده شده است (و در نامه و ضمائم LMIA تأیید شده است) ؛ و

دستمزد و شرایط کار کاملاً یکسان – اما نه چندان مساعدتر از – آنچه در آن پیشنهاد استخدام تعیین شده است (و در نامه و ضمائم LMIA تأیید شده است).

 

 

مقالات مشابه

No comment yet, add your voice below!


اضافه کردم پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *