زمان مطالعه: 2 دقیقه

lmia  در اصل مجوزی است که کارفرما برای استخدام فرد خارجی باید دریافت کرده باشد

در خیلی از مواقع lmia مثبت  را نوعی تاییدیه هم می گویند.

LMIA مثبت نشان می دهد که برای پر کردن  شغل  یا شغل هایی نیاز به یک نیروی کار خارجی وجود دارد. همچنین نشان خواهد داد که هیچ نیروی کار کانادایی یا مقیم دائمی برای انجام کار مورد نظر در دسترس نبوده است.

هنگامی که کارفرمایان LMIA را دریافت کردند ، نیروی کار می تواند درخواست اجازه کار کند.

برای درخواست مجوز کار ، یک نیروی کار به موارد زیر نیاز خواهد داشت:

  • نامه پیشنهاد کار(job offer)
  • قرارداد
  • یک کپی از LMIA
  • شماره LMIA

بیشتر کارفرمایان قبل از استخدام نیروی کار خارجی موقت به LMIA نیاز دارند. قبل از شروع فرایند استخدام ، باید تعیین کنید که آیا به LMIA نیاز دارید یا خیر.

LMIA تایید می کند:

  • نیاز به یک نیروی کار موقت خارجی وجود دارد
  • هیچ کانادایی یا مقیم دائمی برای انجام کار در دسترس نیست
  • برای دیدن اینکه آیا کارفرما و نیروی کار موقت خارجی که قرار است استخدام شود از نیاز به LMIA یا اجازه کار معاف است ، یکی از موارد زیر را باید انجام داده شود:

3-1: بررسی کدهای معافیت LMIA و معافیت های اجازه کار

3-2:کد معافیت از LMIA یا کد اجازه کار را که بیشتر به نظر مربوط به وضعیت استخدام نیروی کار است ، انتخاب و توضیحات دقیق توسط کارفرما و نیروی کار خوانده شود

3-3:بررسی اعمال کد معافیت برای کارفرما

3-4:تماس با واحد بین المللی نیروهای کار تحرک (IMWU) توسط کارفرما

نحوه دریافت LMIA توسط کارفرما

کارفرما به یک LMIA از مرکز استخدام و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) نیاز دارید.

ESDC: Employment and Social Development Canada

روند درخواست LMIA به نوع برنامه ای که از طریق آن استخدام انجام می شود،بستگی دارد.

برنامه موقت نیروهای کار خارجی (TFWP) به کارفرما این امکان را می دهد که نیروهای کار خارجی موقت را برای جبران کمبود نیروی کار و مهارت استخدام کنند.

TFWP: Temporary Foreign Worker Program

پس از صدور LMIA ، یک نسخه از نامه تأیید را به هر نیروی کار موقت خارجی ارائه می دهند و به هر یک از آنها گفته می شود که برای اجازه کار درخواست کنند.

برنامه تحرک بین المللی (IMP) به کارفرماها این امکان می دهد نیروهای کار خارجی موقت و بدون LMIA استخدام کنید.

استخدام در استان کبک

اگر یک کارفرما در کبک باشد و از طریق TFWP استخدام کند، نیروی کار خارجی موقت نیاز به یک گواهینامه پذیرش کبک (CAQ) از وزارت مهاجرت ، د لا فرانسیساسیون و ادغام (MIFI) کبک دارد.

MIFI :The Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

 

 

 

 

مقالات مشابه

No comment yet, add your voice below!


اضافه کردم پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *