مهاجرت به مجارستان از طریق تولد

Hungary
IRCA 22

سیستم تابعیت در مجارستان بر اساس خون است و بر خلاف امریکا و کانادا که سیستم مهاجرتی آن‌ها بر اساس خاک است و به کودکان متولد شده در خاک کشورشان تابعیت اعطا می‌کنند در مجارستان این امکان وجود ندارد. 

در نظر داشته باشید که کودکی می‌تواند تابعیت مجارستان را دریافت کند که پدر یا مادر و یا حتی هر دوی آن‌ها او تابعیت این کشور را داشته باشد. تنها در صورت وجود شرایطی خاص کودکی که در مجارستان به دنیا بیاید می‌تواند تابعیت این کشور را داشته باشد که در ادامه این شرایط را بررسی می‌کنیم.

  • فرزندخواندگی توسط شهروندان مجارستان

در صورتی که کودکی توسط یک خانواده‌ی دارای تابعیت مجارستان به فرزندخواندگی پذیرفته شود، می‌تواند پس از گذشت 3 سال تابعیت مجارستان را دریافت کند. در نظر داشته باشید که در طول مدت این سه سال کودک باید در مجارستان و نزد خانواده‌ای که او را به فرزند خواندگی قبول کرده‌اند، زندگی کند.

  • پدر و مادر تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند

در صورتی کودکی در خاک مجارستان از پدر و مادری فاقد تابعیت متولد می‌شد، پس از گذشت 5 سال زندگی در مجارستان می‌تواند تابعیت این کشور را دریافت کند. خانواده‌های دارای تابعیت معمولاً به افراد پناهنده که تابعیت کشور مبدأ خود را نیز از دست داده‌اند گفته می‌شود.

  • پدر و مادر کودک مشخص نباشد

در صورتی که کودکی در مجارستان به دنیا بیاید و والدین وی مشخص نباشند، به او تابعیت مجارستان اعطا می‌شود و تحت قیومت دولت مجارستان بزرگ می‌شود.

به غیر از سه مورد ذکر شده، به کودکانی که در مجارستان به دنیا می‌آیند؛، تابعیت پدر و مادرشان اعطا می‌شود.

البته در صورتی که پدر و مادر چندین سال در مجارستان زندگی کنند و در نهایت موفق به اخذ شهروندی این کشور شوند، می‌تواند تابعیت مجارستانی نیز برای فرزندشان بگیرند.

اما همان طور که گفته شد، شرط اعطای تابعیت مجارستان به کودک تازه متولد شده، تابعیت پدر و مادر او است.