مهاجرت به ترکیه برای هنرمندان و افراد فوق موفق

Turkey
IRCA 18

ترکیه یکی از کشورهایی است که با روشهای ویژه‌ای به بازرگانان مشهور، ورزشکارها، هنرمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه و افراد موفق تابعیت می‌دهد. برای اخذ اقامت ترکیه از این روش از طریق موسسه مهاجرتی ایرکا، متقاضی باید دارای رزومه‌ای قوی و معتبر در سطح فعالیتهای جهانی و بین‌المللی باشد، مثلا ورزشکار دارای مدال از مسابقات جهانی و یا هنرمندی که موفق به دریافت جایزه از نمایشگاهها و فستیوالهای بین‌المللی شده است.

متقاضی این روش، از طریق موسسه مهاجرتی ایرکا، باید از طریق فعالیتهای ورزشکاری یا هنرمندی در کشور خود و به صورت حرفه‌ای کسب درآمد کرده باشد و ورزش یا هنرش حرفه اصلی وی باشد. درآمد وی باید از طریق قرارداد رسمی بوده و گواهی‌های مربوطه شامل پرداخت بیمه و مالیات نیز ارائه شوند. به عنوان مثال، ورزشکاران برجسته تیمهای لیگ و هنرمندان بنام می‌توانند مشمول این روش مهاجرتی باشند.