مهاجرت به ترکیه و اخذ تابعیت از طریق تولد

Turkey
IRCA 20

کودکی که در ترکیه متولد شود مقیم کشور ترکیه محسوب می‌شود ولی پس از سن قانونی به وی تابعیت تعلق نمی‌گیرد.

به منظور دریافت اقامت برای کودکانی که در ترکیه به دنیا آمده‌اند از طریق موسسه مهاجرتی ایرکا چند نکته باید لحاظ شود:

1) کارت تولد کودک در ترکیه به همراه احرازهویت پدر و مادر پس از 6 ماه به وی تعلق می‌گیرد.

2) در این دوره 6 ماهه، والدین کودک باید مجوز اقامت، مسکن و کار داشته باشند. 

 


 

مدارک لازم برای ثبت نام فرزند و درخواست اقامت:

1) اقامت پدر و مادر کودک و اسناد هویتی آنها

2) گواهی ازدواج والدین

3) گواهی رسم تولد فرزند

4) فرم درخواست

5) رسید پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام

به منظور دریافت اجازه اقامت در ترکیه از طریق موسسه مهاجرتی ایرکا لازم است والدین در فرمها محل دقیق زندگی و وضعیت تاهل را به همراه گذرنامه ذکر نموده و به اداره شهر محل اقامتشان، یا در صورتی که مقیم خارج از ترکیه باشند به کنسولگری ترکیه، مراجعه کنند. این درخواست برای رسیدگی به وزارت کشور ترکیه ارسال خواهد شد.

طبق قوانین ترکیه نامگذاری فرزند جزء حقوق پدر است، و در صورت ازدواج یک فرد غیرترک و یک تبعه ترکیه، کودک ممکن است دو نام داشته باشد (یک نام ترک و یک نام خارجی).

تولد کودک باید ظرف مدت 30 روز توسط پدر در اداره جمعیت به ثبت برسد وگرنه پدر جریمه خواهد شد و در صورتی که برایش امکانپذیر نیست این روند را کسانی که در حین تولد حضور داشته‌اند و می‌توانند نسبت خود با کودک را اثبات کنند (مانند مادر و یا پدربزرگ پدری) به انجام برسانند.

اخذ اقامت برای فرزند متولد شده در ترکیه از طریق موسسه مهاجرتی ایرکا امکانپذیر است، هرچند که همانطور که ذکر شد این اقامت به اخذ تابعیت برای فرزند و والدین ختم نخواهد شد.